Előterjesztés

Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 20-án tartandó ülésére
Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 2022. április 20-án tartandó ülésére
Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2022. április 20-án tartandó ülésére
Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 23-án tartandó ülésére
Tervezet – Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (II.25.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Javaslat – Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéről Javaslat – a kistérségi feladatellátás 2022. évi igényléséről
Javaslat – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának bírálatáról
Javaslat – a helyi adók mértékének 2022. évi megállapításáról
Határozati javaslat – Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2021. (XI.4.) határozata a Szennyvízelvezetés és Tisztítás Viziközmű-Szolgáltatásra vonatkozó Bérleti-Üzemeltetési Szerződés tervezet jóváhagyásáról (SZ6 VKR, MEKH kód: 21-33048-1-004-01-00)
Tájékoztató – A környezet 2020. évi állapotáról
Javaslat – a Méra, Vasút út 14. szám alatti ingatlan bérbeadásáról
Javaslat – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
Javaslat – A Mérai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Javaslat – A 2022-2036. időszakra vonatkozó víziközmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról
Javaslat – A Mérai Óvoda 2021/2022-es nevelési év munkaterv tervezetének véleményezéséről
Beszámoló – a Mérai Óvoda 2020/2021. nevelési évéről
Tájékoztató – Méra Község Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásáról

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Javaslat – Méra Község Önkormányzata 3 évre szóló saját bevételeiről, valamint adósszágot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről Tervezet – Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Tervezet – Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (….) önkormányzati rendelete Méra Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről Beszámoló – A Mérai Polgárőr Egyesület munkájáról Javaslat – A Mérai Polgárőr Egyesület támogatásáról Javaslat – Lakossági víz- és csatornaszolgálatatás támogatási pályázat benyújtásáról
Javaslat – a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadásáról Javaslat – az intézményi térítési díjak és az élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálatáról

Humánpolitikai Bizottság

Javaslat – az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról, és az óvodai heti és éves nyitvatartási idejéről Javaslat – a polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról Tervezet – Méra Község Önkrományzata Képviselő-testületének ../2022. (…) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Beszámoló – a Mérai Polgárőr Egyesület munkájáról Javaslat – a Mérai Polgárőr Egyesület támogatásáról Javaslat – lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról Javaslat – kezelői hozzájárulás kéréséről Javaslat – az Étkeztetési Szociális Alapszolgáltató Szakmai Programja módosításáról Javaslat – a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, megválasztásáról Tervezet – Méra Község Önkrományzata Képviselő-testületének ../2022. (…) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Mérai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Mérai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 27-én tartandó ülésére
Javaslat – Mérai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadásáról Javaslat – iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről
Javaslat – a mérai roma gyermekeknek ajándéktárgyak kiosztásáról
Javaslat – a mérai roma származású gyermekeknek Mikulás csomag osztásáról