„Mézeskalács gyerekház” projekt

EFOP-1.4.3-16-2017-00062 azonosító számú projekt
„Mézeskalács Gyerekház”

Méra Község Önkormányzata 2017. január 16-án támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekházak kialakítása címmel kiírt pályázati felhívásra.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 39 438 121 Ft-tal támogatta a projekt megvalósítását.

Projektidőszak: 2018. február 15. – 2022. február 14.

A projekt elsődleges célja az óvodáskor alatti gyermekek és szüleik számára különféle programok és fejlesztések biztosítása, az óvodára való felkészülés támogatása, míg a másik nem kisebb cél a kisgyerekes családok életszemléletének változása, jövőképük erősítése.

A Mézeskalács Gyerekház tevékenységei:

A gyermekek számára rendszeres képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés biztosítása.
A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása.

Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása.
A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején.
A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek.
Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus).
Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára.
Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.

A Gyerekház tevékenysége, a gyermek és család sikeres társadalmi integrációjára, a gyermekek fejlesztésére, a szülők kompetenciáinak fejlesztésére irányuló tevékenysége szorosan kapcsolódik különösen a család- és gyermekjóléti szolgálathoz, valamint a védőnői szolgálathoz, de jól előkészíti, megalapozza az óvodai nevelésben, illetve az iskolai életben való sikeres részvételt is. A Biztos Kezdet Ház bekapcsolódik a településen működő jelzőrendszerbe, szorosan együttműködik a meglévő intézményrendszerrel.

Letölthető változat: EFOP-1.4.3-16-2017-00062 azonosító számú projekt „Mézeskalács Gyerekház”DOC

„Mézeskalács gyerekház” projekt Tovább olvasom »

Településképet befolyásoló épület felújítása Mérán

Kedvezményezett: Méra Község Önkormányzata
TELEPÜLÉSKÉPET BEFOLYÁSOLÓ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA MÉRÁN
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: 1778566882


Méra Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program (VP) keretén belül VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 jelű, „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra 1778566882 kódszámmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósított.
A projekt keretén belül felújításra került a település központjában található, önkormányzati tulajdonban álló Művelődési ház. Az épület leromlott állapota már nem tette lehetővé funkcióinak ellátására. A belső helyiségek a nyílászárók cseréjét követően újrafestésre kerültek, a meglévő belső nyílászárókat is javították, majd zománcfestékkel újrafestették. Felújításra került a tetőszerkezet, hőszigetelték a záró födémet és a homlokzatot. Az épület körül kialakításra került terepszinten kiépített szikkasztóárok.
A külső felújítás, illetve az energetikai korszerűsítés segíti az eredetileg betöltött szerep visszanyerését, a település közösségi életének fellendítését, valamint a településképet meghatározó épület esztétikai megújulását.
A beruházás összesen 40.773.545,- Forint, 100% mértékben vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt tervezett fizikai befejezése: 2017. év 11. hó 30. napja.

Településképet befolyásoló épület felújítása Mérán Tovább olvasom »

EMOP

EMOP Tovább olvasom »