Felszólítás parlagfű mentesítés folyamatos elvégzésére!

Felszólítjuk az ingatlan tulajdonosokat az ingatlanok területén és az ingatlanok előtti területen a szükséges kaszálás, gyommentesítés, parlagfű irtás haladéktalan elvégzésére, a parlagfüves területek visszaszorítása érdekében.

Kötelessége valamennyi földhasználó, ingatlan tulajdonos – kül és belterületen – az ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, valamint a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.

Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles az ingatlanon és az ingatlan körüli területen a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A parlagfű elleni védekezés egész évben fennálló kötelezettség. Azokon a területeken, ahol ennek a tulajdonosok, földhasználók nem tesznek eleget, az illetékes hatóság – belterületen a jegyző, külterületen a földhivatal – közérdekű védekezést rendel el, és növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság mértéke 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet.

A Közterület-felügyelet a rendszeres kaszálás, gyommentesítés elvégzését folyamatosan ellenőrzi, a jogszabályokban előírtak elmulasztásának esetén, megteszi a szükséges intézkedést.

Kádasné Radvai Katalin s.k.
Jegyző