Egyéb dokumentumok

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli vagy természetbeni ellátások iránti kérelmet a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által -e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

Formanyomtatványok: