„Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés”

Kedvezményezett neve: Méra Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Magyar Falu Program Keretében „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” MFP-KKE/2020
Projekt címe: Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Méra
Projekt azonosítószáma: 3200969698
A szerződött támogatás összege: 14.986.499 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt forrásai: Magyar Államkincstár
Projekt befejezésének éve: 2021
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében Méra Község Önkormányzata az alapvető közfeladatok ellátása céljából, az önkormányzati tulajdonú és önkormányzati vagyonkezelésben lévő belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító eszközök beszerzését valósította meg. A projekt keretében beszerzésre került 1db MTZ Belorusz 1025.3 típusú traktor. Az eszköz lehetővé teszik az Önkormányzat számára, hogy a település belterületi közterületei rendezettek legyenek.

Megvalósulási hely: 3871 Méra, Fő út 1.
A Projekt szakmai résztvevői:
Beruházó: Méra Község Önkormányzata
Szállító: SZAL-AGRO Kft.

„Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” Tovább olvasom »

Sportfejlesztési pályázat anyagai

Sportfejlesztési pályázat anyagai Tovább olvasom »

Külterületi út felújítása

Kedvezményezett: Méra Község Önkormányzata
KÜLTERÜLETI ÚT FELÚJÍTÁSA MÉRÁN
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: 1826346422

A fejlesztés keretén belül két önkormányzati út felújítását valósították meg, helyrajzi szám szerint a 070/2 és a 085/2 hrsz-ú utakat. A 632 m hosszúságú mezőgazdasági út a táblák között halad, melyhez csatlakozik az út elején és végén egy-egy önkormányzati, illetve magánút. A beruházásban szereplő földút aszfaltos burkolatot kapott. A kiépített útszakasz 6,0 méter széles, melynek mindkét oldalán 1,0 méter széles padka került kialakításra.
Az út stabilitása és járhatósága érdekében aszfalt burkolatot készítettek. Az út terepviszonyai lehetővé tették a szikkasztó árok felújítását, külön vízi létesítmények és műtárgyak beépítése nélkül.
A beruházás összköltsége 49.922.844,- Forint, amely 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019. év 06. hó 30. napja.

Külterületi út felújítása Tovább olvasom »

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Encs központtal

Kedvezményezett: Encs Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Encs központtal

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019

Encs Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.

Az elmúlt időszak gazdasági-társadalmi hatásaira alapozva a vidéki települések a fejlődés kulcsát a helyi sajátosságokra építő turisztikai fejlesztésben látják (falusi, fesztivál turizmus). A települések felismerték, hogy a helyi kulturális örökség gazdaságilag hasznosítható.

Az elképzelések megvalósításához szükség volt arra, hogy a vidéki területek felismerjék és törekedjenek a helyi kulturális erőforrásokra építő és a helyiek aktív részvételén alapuló fejlesztéseken, kezdeményezésekben. Mindennek az alapköve a helyi identitás, a lokálpatriotizmus és annak fejlesztésem erősítése, amely javarészt a helyi kulturális értékeken nyugszik. Az elmúlt évek gazdasági válsága a résztvevő településekben is megmutatkozik, demográfiai veszteséghez, elvándorláshoz, népesség öregedéshez, a közösségi összefogás és közösségi élet gyengüléséhez vezetett. A kulturális örökség megőrzése a kollektív közösségi emlékezet része, ezáltal szorosan összekapcsolódik az identitással, amely az elmúlt időszakban gyengült, elvesztette jelentőségét. Az érintett szereplők a közösségi élet felpezsdítésére, a kultúra alapú fejlődésre és a népességmegtartó erő növelésére (mind lokális, mind térségi szinten) közösen kerestek megoldást. A projekt az Encsi járás összesen 10 települését, 13 215 fő lakosságát foglalja magába.

Az össztámogatás mértéke 40 000 000 Ft, amelyből Méra Község Önkormányzata 3 891 141 Ft támogatásra jogosult. A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022. év 03. hó 31. napja.

Statisztikai beszámoló – közösségi felmérésPDF

Közösségi felmérés elemzése és kiértékelésePDF

Statisztikai beszámoló és emlékeztető – közösségi beszélgetésPDF

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Encs központtal Tovább olvasom »

Kultúrház energetikai korszerűsítése

Kultúrház energetikai korszerűsítése Tovább olvasom »

Méra ASP központhoz való csatlakozás

MÉRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00039

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség által kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján Méra Község Önkormányzata KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00039 azonosítószámmal és „ Méra Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” címmel pályázatot nyújtott be, melyet megnyert és megvalósít.

Az ASP rendszer bevezetése során az önkormányzatok egy online-alapú távoli alkalmazásszolgáltatási rendszert alakítanak ki, aminek köszönhetően minden önkormányzat egy egységes felületen végzi el feladatait. Az alkalmazásközpont több lépcsős bevezetése végeztével minden önkormányzati szakrendszer ebben a formában lesz elérhető. A projekt során az önkormányzati adatbázisok karbantartásán és áthelyezésén túl megújulnak a belső működési szabályzatok, kialakításra kerülnek az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek és új informatikai eszközök beszerzésével frissül a rendelkezésre álló informatikai háttér-rendszer. A beruházás Méra Község Önkormányzatánál, mint fő megvalósítási helyszínen, valamint a Fulókércsi Kirendeltségen valósul meg.

A projekt összköltsége 5 979 290,- Forint, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás.
A beruházás várható fizikai befejezése : 2018.06.30.

Méra ASP központhoz való csatlakozás Tovább olvasom »

Bababarát környezet projekt 2018-2019

„Bababarát környezet”
EFOP-2.1.2-16-2018-00055 azonosító számú projekt

Méra Község Önkormányzata 2018. február 28-án támogatási kérelmet nyújtott be a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere címmel kiírt pályázati felhívásra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 15 000 000 Ft-tal támogatta a projekt megvalósítását.
Projektidőszak: 2018. augusztus 1. – 2019. július 31.
A projekt keretében új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra létrehozása valósul meg. A Méra Fő út 43. sz. alatti ingatlan felújítását követően a Mézeskalács Gyerekház végleges helyszínen folytathatja a tevékenységét, melynek eredményeként a településen élő 0-3 éves korú gyermeket nevelő családok a minőségi kisgyermekkori képességgondozást biztosító szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, a gyermekek sikeres óvodai, iskolai, valamint társadalmi integrációja érdekében.
A tervezett átalakítások megteremtik a mai kor követelményeinek megfelelő, a Mézeskalács Gyerekház szolgáltatáshoz szükséges, biztonságos, családias, akadálymentes és esztétikus környezetet.

A gyerekház szolgáltatásaihoz, tevékenységeihez szükséges informatikai eszközök, fejlesztő játékok, konyhai és fürdőszobai berendezések, bútorok, udvari játékok beszerzése is megvalósul.

Tímár Herbert Bodnárné Király Erzsébet
polgármester projektmenedzser

EFOP-2.1.2-16-2018-00055 azonosító számú
„Bababarát környezet” projekt megvalósulása

A Mézeskalács Gyerekház infrastruktúra fejlesztése című projekt megvalósítására Önkormányzatunk 2018.06.13-án megszületett döntés értelmében 15.000.000 Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés hatályba lépésének napja 2018. augusztus 03. A projekt megvalósítását 2018.08.01. és 2019.07.31. közötti időszakban végeztük. A támogatási kérelemben meghatározottaknak megfelelően valósítottuk meg a projektet. A felújítási, kivitelezési munkák során kialakításra került a XXI. század elvárásainak megfelelő közösségi tér, a Mézeskalács Gyerekház épülete, amely a módszertani útmutatásban meghatározottaknak mindenben megfelel. Akadálymentes bejárat, akadálymentes zuhanyzó WC-mosdóhelyiség, mosókonyha, főzőkonyha, közösségi helyiségek (játszószoba, szülők fogadására alkalmas helyiség, előtér, dolgozók részére irodahelyiség), játszóudvar, füvesített terület, kiskert kialakítására alkalmas terület.

A megfelelőséget az is igazolja, hogy a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal BOC01/00548-22/2019 iktatószámú határozatával határozatlan időre szóló működési engedélyt adott ki Méra község közigazgatási területére szóló Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás nyújtására. A Tanúsítványt 2019. május 8-val állították ki.

Ilyen volt Ilyen lett

A biztos kezdet gyerekház szolgáltatásaihoz szükséges betervezett eszközök is beszerzésre kerültek. A berendezési tárgyak (konyhabútor, irodabútor) a műszaki cikkek (mosógép, szárítógép, takarítógép, vasaló), a konyhai eszközök (a gyermekek életkorának megfelelő evőeszközök, tányérok, poharak, stb) informatikai eszközök, szőnyeg.

A gyermekek és szülők 2019. júliusától már a szépen felújított, modern épületben kaphatták meg a különböző szolgáltatásokat, főzhettek, moshattak, tisztálkodhattak, színes fejlesztő játékokkal tölthették el a Mézeskalács Gyerekházban az időt.

A játszó udvar kialakítására az udvar rendezése és füvesítése után került sor. A szabadban történő játékokhoz a füves területen felállításra kerültek a játszótéri elemek, itt használhatják majd a gyermekek az udvari játszóeszközöket is. 

SZERETETTEL VÁRUNK a MÉZESKALÁCS GYEREKHÁZBA
Minden 3 év alatti kisgyermeket nevelő édesanyát és gyermekét!

Bababarát környezet projekt 2018-2019 Tovább olvasom »