A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Encs központtal

Kedvezményezett: Encs Város Önkormányzata

A HELYI IDENTITÁS ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE ENCS KÖZPONTTAL

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019

Encs Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be – majd nyertes projektet valósított meg.

A projekt összesen 10 település 13 215 fő lakosságát foglalta magába, konzorciumi együttműködés formájában.

A támogatást igénylő konzorcium a projekt keretében célul tűzte ki

  • a generációk és helyi közösségek közötti együttműködés fellendítését;
  • a társadalmi összetartozás erősítését;
  • az önkéntes és közösségfejlesztési tevékenységekben való aktív részvétel előmozdításának folytatását;
  • a közösségi integrációt;
  • a helyi identitás erősítését;
  • a társadalmi szolidaritás erősítését, valamint
  • a települések közötti együttműködés fejlesztését.

A célok megvalósítása érdekében közösségi interjúk, beszélgetések, felmérések kerültek megszervezésre, számos, a helyi közösség aktív bevonására irányuló rendezvény került lebonyolításra, információs pont nyílt.

További konkrét cél a fentieken kívül a társadalmi különbségek csökkentése, az előítéletesség és társadalmi hátrányok mérséklése, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, helyi közösségek fejlesztése és újak létrehozása, valamint

A projekt megvalósítására elnyert, 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás összege 40.000.0000 Ft volt, amelyből Méra Község Önkormányzata 3 891 141 Ft-ra volt jogosult.

A projekt megvalósítási ideje 2022. év 06. hó 29-én ért véget.