Határozatok

Méra Község Önkormányzata Képviselő-testülete
36/2021. (VI.4.) számú határozata
A 2021. augusztus 7-én tartandó rendezvény szervezéséről
35/2021. (V.31.) számú határozata
A Méra, Malom út 41. szám alatti ingatlan bérbeadásáról
34/2021. (V.31.) számú határozata
A Méra, Malom út 41. szám alatti ingatlan bérbeadásáról
33/2021. (V.26.) számú határozata
Méra Községért Közalapítvány támogatásáról
32/2021. (V.26.) számú határozata
A Méra, Ady Endre út 20. szám alatti ingatlan bérbeadásáról
31/2021. (V.26.) számú határozata
A Méra, Petőfi út 28. szám alatti ingatlan bérbeadásáról
30/2021. (V.17.) számú határozata
A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2020. évi munkájáról szóló szakmai beszámolójáról
29/2021. (V.10.) számú határozata
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
28/2021. (V.10.) számú határozata
a Mérai Óvodába felvehető gyermeklétszám megemeléséről
27/2021. (V.10.) számú határozata
Méra településen a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
26/2021. (IV.12.) számú határozata
az Önkormányzat 2020. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolóról
25/2021. (IV.12.) számú határozata
a Mérai Közös Önkormányati Hivatal 2020. évi tevékenységéről készült beszámolóról
24/2021. (IV.12.) számú határozata
A 2020. évi belsőellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
23/2021. (IV.7.) számú határozata
az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcímen pályázat benyújtásáról szóló 14/2020. (III.8.) határozat módosításáról
22/2021. (III.25.) számú határozata
Méra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2020. (II.22.) határozatának visszavonásáról
21/2021. (III.8.) számú határozata
az étkeztetés szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díj, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díj felülvizsgálatáról, valamint az élelmezési nyersanyagnormákról
20/2021. (III.8.) számú határozata
A 2021. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról
19/2021. (III.8.) számú határozata
közútkezelői hozzájárulás megadásáról (a Méra 181 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában)
18/2021. (III.8.) számú határozata
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról (a Méra belterület 181. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában)
17/2021. (III.8.) számú határozata
Méra községi Szabadidő és Sportegyesület támogatásáról
16/2021. (III.8.) számú határozata
Sportpálya használatára kötött Bérleti Szerződés jóváhagyásáról
15/2021. (III.8.) számú határozata
Méra Község Önkormányzata helyi sportfejlesztési koncepciójának elfogadásáról
14/2021. (III.8.) számú határozata
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcímen pályázat benyújtása
13/2021. (II.22.) számú határozata
az óvodai beíratkozás időpontjának közzétételéről
12/2021. (II.22.) számú határozata
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet függelékének elfogadásáról
11/2021. (II.22.) számú határozata
a polgármester 2020. évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról, valamint a polgármester 2021. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
10/2021. (II.22.) számú határozata
Méra Község Önkormányzata 3 évre szóló saját bevételeiről, valamint adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
9/2021. (I.25.) számú határozata
a közösségi színtér (közművelődés) 2021. évi munkatervéről
8/2021. (I.25.) számú határozata
a kistérségi feladatellátás 2021. évi igényléséről
7/2021. (I.25.) számú határozata
a 2019. évi maradvány korrigálásról
6/2021. (I.25.) számú határozata
a 3871 Méra, Malom út 41. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
5/2021. (I.25.) számú határozata
a 3871 Méra, Fő út 8. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
4/2021. (I.25.) számú határozata
iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről
3/2021. (I.25.) számú határozata
Közútkezelői hozzájárulás megadásáról (a Méra 079/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában)
2/2021. (I.25.) számú határozata
Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról (a Méra 379/1 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában)
1/2021. (I.25.) számú határozata
Közigazgatási szerződés megkötéséről a Méra Község Önkormányzata és a Mérai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról
Méra Község Polgármestere
45/2020. (IV.27.) számú határozata
Méra Község Önkormányzata 2020-2025. évi Gazdasági Programjáról
Mérai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
11/2021. (V.10.) számú elnöki határozata
Mérai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyongazdálkodásáról szóló beszámolóról
10/2021. (.19.) számú elnöki határozata
Virrasztolásos hagyományápolás támogatása (Szlani Vera mérai lakos kérelmére)
9/2021. (IV.12.) számú elnöki határozata
A roma lakosság körében COVID 19 elleni védőoltásra való felhívásról
8/2021. (IV.12.) számú elnöki határozata
A 2020. évi belsőellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
7/2021. (II.22.) számú elnöki határozata
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú mellékletének módosításáról
6/2021. (II.22.) számú elnöki határozata
Mérai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
5/2021. (II.22.) számú elnöki határozata
a Mérai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 évre szóló saját bevételeiről, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
4/2021. (II.8.) számú elnöki határozata
2021. évi munkatervének elfogadásáról
3/2021. (I.25.) számú elnöki határozata
2019. évi maradvány korrigálásáról
2/2021. (I.25.) számú elnöki határozata
iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről
1/2021. (I.25.) számú elnöki határozata
Közigazgatási szerződés megkötéséről a Méra Község Önkormányzata és a Mérai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról
19/2020. (XII.30.) számú elnöki határozata
a 2019. évi mérleg javításáról
18/2020. (XII.30.) számú elnöki határozata
Ruhaneműk és cipők kiosztásáról
17/2020. (XII.30.) számú elnöki határozata
Karaácsonyi ajándék játékok átadásáról
16/2020. (XII.22) számú elnöki határozata
Pékáru osztásáról
15/2020. (XI.30.) számú elnöki határozata
Roma származású gyermekeknek a Mikulás és a Karácsonyi ünnepkör történetének megismertetéséről
2/2020. (VI.8.) számú elnöki határozata
Virrasztolásos hagyományápolás támogatása (Glonczi Valerina mérai lakos kérelmére)
1/2020. (VI.3.) számú elnöki határozata
Mérai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyongazdálkodásáról szóló beszámolóról