Bababarát környezet projekt 2018-2019

„Bababarát környezet”
EFOP-2.1.2-16-2018-00055 azonosító számú projekt

Méra Község Önkormányzata 2018. február 28-án támogatási kérelmet nyújtott be a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere címmel kiírt pályázati felhívásra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 15 000 000 Ft-tal támogatta a projekt megvalósítását.
Projektidőszak: 2018. augusztus 1. – 2019. július 31.
A projekt keretében új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra létrehozása valósul meg. A Méra Fő út 43. sz. alatti ingatlan felújítását követően a Mézeskalács Gyerekház végleges helyszínen folytathatja a tevékenységét, melynek eredményeként a településen élő 0-3 éves korú gyermeket nevelő családok a minőségi kisgyermekkori képességgondozást biztosító szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, a gyermekek sikeres óvodai, iskolai, valamint társadalmi integrációja érdekében.
A tervezett átalakítások megteremtik a mai kor követelményeinek megfelelő, a Mézeskalács Gyerekház szolgáltatáshoz szükséges, biztonságos, családias, akadálymentes és esztétikus környezetet.

A gyerekház szolgáltatásaihoz, tevékenységeihez szükséges informatikai eszközök, fejlesztő játékok, konyhai és fürdőszobai berendezések, bútorok, udvari játékok beszerzése is megvalósul.

Tímár Herbert Bodnárné Király Erzsébet
polgármester projektmenedzser

EFOP-2.1.2-16-2018-00055 azonosító számú
„Bababarát környezet” projekt megvalósulása

A Mézeskalács Gyerekház infrastruktúra fejlesztése című projekt megvalósítására Önkormányzatunk 2018.06.13-án megszületett döntés értelmében 15.000.000 Ft támogatást kapott. A támogatási szerződés hatályba lépésének napja 2018. augusztus 03. A projekt megvalósítását 2018.08.01. és 2019.07.31. közötti időszakban végeztük. A támogatási kérelemben meghatározottaknak megfelelően valósítottuk meg a projektet. A felújítási, kivitelezési munkák során kialakításra került a XXI. század elvárásainak megfelelő közösségi tér, a Mézeskalács Gyerekház épülete, amely a módszertani útmutatásban meghatározottaknak mindenben megfelel. Akadálymentes bejárat, akadálymentes zuhanyzó WC-mosdóhelyiség, mosókonyha, főzőkonyha, közösségi helyiségek (játszószoba, szülők fogadására alkalmas helyiség, előtér, dolgozók részére irodahelyiség), játszóudvar, füvesített terület, kiskert kialakítására alkalmas terület.

A megfelelőséget az is igazolja, hogy a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal BOC01/00548-22/2019 iktatószámú határozatával határozatlan időre szóló működési engedélyt adott ki Méra község közigazgatási területére szóló Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás nyújtására. A Tanúsítványt 2019. május 8-val állították ki.

Ilyen volt Ilyen lett

A biztos kezdet gyerekház szolgáltatásaihoz szükséges betervezett eszközök is beszerzésre kerültek. A berendezési tárgyak (konyhabútor, irodabútor) a műszaki cikkek (mosógép, szárítógép, takarítógép, vasaló), a konyhai eszközök (a gyermekek életkorának megfelelő evőeszközök, tányérok, poharak, stb) informatikai eszközök, szőnyeg.

A gyermekek és szülők 2019. júliusától már a szépen felújított, modern épületben kaphatták meg a különböző szolgáltatásokat, főzhettek, moshattak, tisztálkodhattak, színes fejlesztő játékokkal tölthették el a Mézeskalács Gyerekházban az időt.

A játszó udvar kialakítására az udvar rendezése és füvesítése után került sor. A szabadban történő játékokhoz a füves területen felállításra kerültek a játszótéri elemek, itt használhatják majd a gyermekek az udvari játszóeszközöket is. 

SZERETETTEL VÁRUNK a MÉZESKALÁCS GYEREKHÁZBA
Minden 3 év alatti kisgyermeket nevelő édesanyát és gyermekét!