2.2 A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve Mérai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Méra Község területe
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Települési támogatás kérelemDOCX
Kérelem – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításáhozDOC
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Anyakönyvi kivonat illetéke: 2000 Ft
Birtokháborítási ügyek illetéke:3000 Ft
Fizetési halasztás, részletfizetési kérelem illetéke: 3000. Ft
Adó és értékbizonyítvány hagyatéki és gyámhatósági eljárásokhoz illetékmentes, egyéb esetben: 4000 Ft
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Ügymenet leírások
www.magyarorszag.hu
www.nyilvantartas.hu
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Mérai Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-16:00
Kedd: 8.00-12:00
Szerda: 8,00-12.00
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8.00-12.00
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő  
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája