3.3.1 A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámaMérai Közös Önkormányzati Hivatal és Kirendeltségei: 8 fő
Mérai Óvoda: 7 fő
 A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke
 Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve