2.6 Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendjeMéra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
(erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai 
A testületi szerv ülésének helye
(irányítószám, város, utca, házszám)
3871 Méra, Fő út 1.
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje
(év, hó, nap, óra megjelöléssel)
Nyílt ülés jegyzőkönyvei
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje
(év, hó, nap, óra megjelöléssel)
 
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje 
A testületi szerv üléseinek napirendje 
A testületi szerv döntéseinek felsorolása