2.3 Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezéseÓvodai nevelés, szociális ellátás, egészségügyi ellátás.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírásaÓvodai nevelés, Szociális ellátás: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás Egészségügyi ellátás: felnőtt háziorvosi ellátás, védőnői szolgálat, orvosi ügyelet.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatásÓvodai nevelés: óvodaköteles az a gyermek, aki 3. életévét betölti, valamint az a gyermek aki 2,5 életévét betölti, óvodába íratható

Szociális ellátás: A szolgáltatások igénybevétele: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 93.§-a alapján önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik,  melyet az intézményvezetőnél kell benyújtani.

Egészségügyi ellátás: rendelési időben vehető igénybe:

Háziorvos: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8-12.

Védőnő: hétfő: 8.00-11.30, csecsemő tanácsadás, 11.30-13.30 védőnő+ orvosi tanácsadás, szerda: 8-10.00, terhes tanácsadás a hónap 4. csütörtökén

Orvosi ügyelet (Encs)
Tel: 587-395
Hétköznap: 15.30-másnap 08.00
Szombat, Vasárnap, Ünnepnap: 08.00.-08.00
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke