1.4.3 Ellenőrző Bizottság tagjai

Elnöke: Kovács György (Méra, Jókai út 13.)

Tagok:

  • Bancsók János (Méra, Kézsmárk út 4.)
  • Horváth László (Méra, Kézsmárk út 5.)