1.3 Gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek adatai, amelyek az önkormányzat többségi tulajdonában állnak, ill. amelyek felett az önkormányzat közvetlen irányítással rendelkezik:

Nincs ilyen gazdálkodó szervezet.