“Mézeskalács gyerekház” projekt

 

EFOP-1.4.3-16-2017-00062 azonosító számú projekt

„Mézeskalács Gyerekház”

 

Méra Község Önkormányzata 2017. január 16-án támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekházak kialakítása címmel kiírt pályázati felhívásra.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 39 438 121 Ft-tal támogatta a projekt megvalósítását.

Projektidőszak: 2018. február 15. – 2022. február 14.

A projekt elsődleges célja az óvodáskor alatti gyermekek és szüleik számára különféle programok és fejlesztések biztosítása, az óvodára való felkészülés támogatása, míg a másik nem kisebb cél a kisgyerekes családok életszemléletének változása, jövőképük erősítése.

 

A Mézeskalács Gyerekház tevékenységei:

  1. A gyermekek számára rendszeres képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés biztosítása.
  2. A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása.
  3. Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása.
  4. A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején.
  5. A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek.
  6. Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus).
  7. Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára.
  8. Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.

 

A Gyerekház tevékenysége, a gyermek és család sikeres társadalmi integrációjára, a gyermekek fejlesztésére, a szülők kompetenciáinak fejlesztésére irányuló tevékenysége szorosan kapcsolódik különösen a család- és gyermekjóléti szolgálathoz, valamint a védőnői szolgálathoz, de jól előkészíti, megalapozza az óvodai nevelésben, illetve az iskolai életben való sikeres részvételt is. A Biztos Kezdet Ház bekapcsolódik a településen működő jelzőrendszerbe, szorosan együttműködik a meglévő intézményrendszerrel.

 

 

 

Letölthető változat: Mézeskalács Gyerekház projekt bemutatásaDOC