Hónap: 2019 június

Külterületi út felújítása

Kedvezményezett: Méra Község Önkormányzata
KÜLTERÜLETI ÚT FELÚJÍTÁSA MÉRÁN
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: 1826346422

A fejlesztés keretén belül két önkormányzati út felújítását valósították meg, helyrajzi szám szerint a 070/2 és a 085/2 hrsz-ú utakat. A 632 m hosszúságú mezőgazdasági út a táblák között halad, melyhez csatlakozik az út elején és végén egy-egy önkormányzati, illetve magánút. A beruházásban szereplő földút aszfaltos burkolatot kapott. A kiépített útszakasz 6,0 méter széles, melynek mindkét oldalán 1,0 méter széles padka került kialakításra.
Az út stabilitása és járhatósága érdekében aszfalt burkolatot készítettek. Az út terepviszonyai lehetővé tették a szikkasztó árok felújítását, külön vízi létesítmények és műtárgyak beépítése nélkül.
A beruházás összköltsége 49.922.844,- Forint, amely 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019. év 06. hó 30. napja.

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Encs központtal

Kedvezményezett: Encs Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Encs központtal

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019

Encs Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.

Az elmúlt időszak gazdasági-társadalmi hatásaira alapozva a vidéki települések a fejlődés kulcsát a helyi sajátosságokra építő turisztikai fejlesztésben látják (falusi, fesztivál turizmus). A települések felismerték, hogy a helyi kulturális örökség gazdaságilag hasznosítható.

Az elképzelések megvalósításához szükség volt arra, hogy a vidéki területek felismerjék és törekedjenek a helyi kulturális erőforrásokra építő és a helyiek aktív részvételén alapuló fejlesztéseken, kezdeményezésekben. Mindennek az alapköve a helyi identitás, a lokálpatriotizmus és annak fejlesztésem erősítése, amely javarészt a helyi kulturális értékeken nyugszik. Az elmúlt évek gazdasági válsága a résztvevő településekben is megmutatkozik, demográfiai veszteséghez, elvándorláshoz, népesség öregedéshez, a közösségi összefogás és közösségi élet gyengüléséhez vezetett. A kulturális örökség megőrzése a kollektív közösségi emlékezet része, ezáltal szorosan összekapcsolódik az identitással, amely az elmúlt időszakban gyengült, elvesztette jelentőségét. Az érintett szereplők a közösségi élet felpezsdítésére, a kultúra alapú fejlődésre és a népességmegtartó erő növelésére (mind lokális, mind térségi szinten) közösen kerestek megoldást. A projekt az Encsi járás összesen 10 települését, 13 215 fő lakosságát foglalja magába.

Az össztámogatás mértéke 40 000 000 Ft, amelyből Méra Község Önkormányzata 3 891 141 Ft támogatásra jogosult. A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022. év 03. hó 31. napja.

Statisztikai beszámoló – közösségi felmérésPDF

Közösségi felmérés elemzése és kiértékelésePDF

Statisztikai beszámoló és emlékeztető – közösségi beszélgetésPDF